Dzień muzyki – muzyka regionalna - Śląsk

października 08, 2021
  • Na początku października dzieci z grupy I i III celebrowały Dzień Muzyki.
    Wykonały jedno z zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, pt. „Jadą goście, jadą” – nauka ludowych regionalnych przyśpiewek i piosenek.
    Dzieci zapoznały się z twórczością Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz nauczyły się kilku regionalnych zabaw muzyczno-ruchowych. Przedszkolaki z grupy I w czasie zajęć korzystały z dostępnych w przedszkolu technologii  i dzięki tablicy multimedialnej mogli uczyć się regionalnych przyśpiewek i zabaw od osób związanych z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Zapoznały się również z wyglądem tradycyjnego stroju pszczyńskiego.
    Natomiast dzieci z oddziału III wykonały własne ekologiczne instrumenty, a podczas zabaw sensorycznych rysowali nutki, rozwijając sprawność motoryczną dłoni.

Dzień ChłopakaProjekt „Dzieci uczą Rodziców”