Konsultacje dla rodziców grup I i II

maja 27, 2019

Nauczyciele zapraszają na konsultacje dla rodziców dzieci z grup I i II, na których zostaną omówione wyniki obserwacji dziecka w II półroczu.

Konsultacje dla rodziców dzieci z grupy I03.06.2019 (poniedziałek) w godzinach 14:30-16:30

Konsultacje dla rodziców dzieci z grupy II30.05.2019 (czwartek) o godzinie 16:30.

Prosimy o obecność wszystkich rodziców.

Dzień ZiemiWarsztaty multisensoryczne dla grup I i II