Nasza kadra

 • Pani Patrycja P.

  Dyrektor i współwłaściciel przedszkola, terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający

  Ukończyłam studia pedagogiczne o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

  Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania placówką oświatową w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

  Jako dyrektor przedszkola uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach doskonalących, były to m.in.

  1. Szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w ustawie o ochronie danych osobowych-praktyczne wskazówki, proste rozwiązania”;
  2. Szkolenie „System informacji oświatowej – wprowadzenie i weryfikacja danych oraz sprawozdawczość”;
  3. Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych „Jak dostosować dokumentację placówki do ostatnich zmian prawnych”;

  Z wykształcenia jestem również oligofrenopedagogiem i arteterapeutą. Ukończyłam kurs zakończony certyfikatem arteterapeuty „Arteterapia jako komplementarna metoda terapii”, w tym:

  • bajkoterapia,
  • sylwoterapia i holtikuroterapia-terapia poprzez kontakt z przyrodą,
  • muzykoterapia,
  • trening twórczości,
  • stymulowanie zmysłów,
  • poezjo terapia,
  • metaloplastyka

  Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego podnosiłam swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach, były to m.in.:

  1. Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej nt. neurobiologicznych podstawy integracji sensorycznej pod PSTIS z Warszawy;
  2. Szkolenie „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera”;
  3. Szkolenie zakończone certyfikatem „Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”;
  4. Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci w przedszkolu i szkole”;
  5. Vademecum dla nauczycieli „Emocje i potrzeby”;
  6. Warsztaty „Zarządzanie ciszą”;
  7. Szkolenie „Współpraca z konfliktowym rodzicem”;
  8. Szkolenie „Jak to jest z tą mową”;
  9. Zajęcia warsztatowe z Arte-kinezjologią;
  10. Cykl szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe Klanza;
  11. Kurs Propedeutyczny Pedagogiki Marii Montessori;
  12. Rozszerzony kurs pierwszej pomocy;
  13. Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna”;
  14. Szkolenie „Trening jedzenia” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
  15. Cykl szkoleń organizowanych przez Domek Działań Twórczych, w tym:
  • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu. Wprowadzenie do autyzmu;
  • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu. Komunikacja alternatywna i wspomagająca;
  • Metody pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera. Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera;
  • Diagnozowanie dziecka z autyzmem na podstawie obserwacji i dokumentacji PPP;
  • Dieta dziecka z autyzmem.

  „Prowadzenie placówki oświatowej nie jest prostym zadaniem, ale daje mi sporo radości. Codzienne starania, aby pogodzić potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli przynoszą mi wiele satysfakcji. To praca pełna wyzwań, którym codziennie stawiam czoła, bo wiem, jak ważne jest prawidłowe i sprawne funkcjonowanie naszego przedszkola. Zawód nauczycielki również jest trudny, ale także daje mi wiele satysfakcji. W pracy pedagoga najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z dziećmi, ich wrodzoną chęć do uczenia się, dlatego dokładam wszelkich starań by nauka ich nie męczyła, ale raczej zachwycała i czyniła szczęśliwymi.”

  Pan Kamil

  Wicedyrektor przedszkola, instruktor zajęć umuzykalniająco – artystycznych

  Studiowałem wychowanie muzyczne na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ukończyłem też prowadzone przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nauczycielskie Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne o specjalności Wychowanie Przedszkolne.

  Prowadziłem zajęcia rytmiczno-artystycznye dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także warsztaty umuzykalniające przy domach kultury. Zdobywałem doświadczenie na terenie miast i miejscowości takich, jak Cieszyn, Jastrzębie-Zdrój, Godów, Łaziska, Kobiór, Gostyń, Wyry, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Góra oraz Tychy. Od początków mojej pracy zawsze aktywnie uczestniczyłem w różnorakich imprezach i przedsięwzięciach pedagogiczno-artystycznych, w których brały udział współpracujące ze mną placówki – tworzyłem i nagrywałem podkłady muzyczne, pisałem piosenki, opracowywałem i wykonywałem na żywo aranżacje, pisałem autorskie przedstawienia teatralne oraz przygotowywałem dzieci do występów i konkursów. 

  Zajęcia umuzykalniająco-artystczne w formie przez mnie proponowanej polegają na zabawie żywą muzyką poprzez wykorzystanie wszystkich form aktywności muzycznej (mowa rytmiczna, śpiew, ruch przy muzyce, taniec, gra na dostępnym instrumentarium, słuchanie muzyki czy też jej współtworzenie). Dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych; często z fabułą, poznają piosenki, układy ruchowe i taneczne.

  Pani Magda M.

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

  Jestem nauczycielem kontraktowym wychowania przedszkolnego, terapeutą pedagogicznym i pedagogiem specjalnym.
  Ukończyłam studia pedagogiczne na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: pedagogika o specjalności edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz – w ramach drugiej specjalności – pedagogika rewalidacyjna). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Nieustannie podnoszę swoje kompetencje i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, m.in.

  • „Zachowania trudne u dzieci w przedszkolu i szkole”,
  • „Emocje i potrzeby”,
  • „Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu. Wprowadzenie do autyzmu”,
  • „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”,
  • „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”,
  • „Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera”,
  • „Diagnozowanie dziecka z autyzmem na podstawie obserwacji i dokumentacji PPP”,
  • „Dieta dziecka z autyzmem”,
  • „Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno-terapeutycznym” – IV Konferencja Pedagogiczno-Logopedyczna zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie oraz Katedrę Pedagogiki i Psychologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
  • „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole”,
  • „Pedagogika zabawy w czterech porach roku”,
  • „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej” – szkolenie zorganizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki, czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych”,
  • „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”,
  • „Karty dialogowe w pracy z dziećmi i młodzieżą”,
  • „Trening koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi”,
  • „Analiza zachowań trudnych dzieci i uczniów z autyzmem”,
  • „Rozszerzony kurs pierwszej pomocy”,
  • „Kurs terapii behawioralnej”,
  • „Karty Oceny Zachowania i Emocji”,
  • „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”,
  • „Karty Oceny Gotowości Szkolnej” i w wielu innych.

  W naszej placówce z powodzeniem prowadzę zajęcia kulinarne pod nazwą „Zdrowie na talerzu”. Jestem cierpliwa i dokładna, uwielbiam prace manualne i tańce w kole. Indywidualizacja podejścia pedagogicznego to dewiza mojej pracy.

   

   

  Pani Bożenka

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

  Jestem absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Kętach. Odbyłam szereg praktyk studenckich w przedszkolach i szkołach w klasach od I do III. Posiadam kurs wychowawcy kolonii. Jako wychowawca uczestniczyłam w półkoloniach organizowanych dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu. Przez 5 lat byłam nauczycielem w jednym z przedszkoli. Mieszkając w Warszawie ukończyłam Kurs PRIDE dla Rodzin Zastępczych. Jestem również absolwentką studiów na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

  Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego podnosiłam i stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach, były to m.in.:

  1. Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej nt. neurobiologicznych podstawy integracji sensorycznej pod PSTIS z Warszawy
  2. Szkolenie „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
  3. Szkolenie zakończone certyfikatem „Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”
  4. Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci w przedszkolu i szkole”
  5. Vademecum dla nauczycieli „Emocje i potrzeby”
  6. Szkolenie „Współpraca z konfliktowym rodzicem”
  7. Szkolenie „Jak to jest z tą mową”
  8. Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna”;
  9. Szkolenie „Trening jedzenia” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
  10. Cykl szkoleń prowadzonych przez Domek Działań Twórczych, w tym:
  • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu. Wprowadzenie do autyzmu;
  • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu. Komunikacja alternatywna i wspomagająca;
  • Metody pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera. Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera;
  • Diagnozowanie dziecka z autyzmem na podstawie obserwacji i dokumentacji PPP;
  • Dieta dziecka z autyzmem
  1. Kurs Pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
  2. Warsztaty metodyczne „Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss oraz zabawy przy muzyce klasycznej”
  3. Rozszerzony kurs pierwszej pomocy

  „Jestem osobą twórczą, swój zawód wykonuję z wielką pasją i zaangażowaniem i ogromnym sercem do wszystkich dzieci. Inspirację zawodową czerpię przede wszystkim z codziennej pracy z dziećmi, która jest dla mnie najważniejszym doświadczeniem rozwijającym kompetencje zawodowe. „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”- oto myśl, która nadaje rytm mojej pracy, zaś uśmiech dziecka jest największą nagrodą za każdy wysiłek, wkładany w tę pracę.”

  Pani Sandra

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

  Jako nauczyciel, opiekun i wychowawca pracuję od 6 lat. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (studia magisterskie o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna). Ukończyłam też studia podyplomowe z obszaru pedagogiki przedszkolnej Marii Montessorii, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach, m. in. 

  • „Diagnoza i terapia ręki” – I i II stopień,
  • „Instruktor rekreacji ruchowej”,
  • „Język migowy” – poziom I o profilu społecznym,
  • „Kurs kierownika wycieczek oraz wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży”,
  • „Rozszerzony kurs pierwszej pomocy”,
  • „Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego”,
  • „Karta Oceny Zachowania i Emocji”
  • „Karta Oceny Gotowości Szkolnej”. 

  Niedawno rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.Jestem twórczynią programu autorskiego z elementami języka migowego oraz terapii ręki „Migaj z Kotką Migotką”, który realizuję w naszym Przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych.

  Na co dzień jestem aktywna fizycznie, spontaniczna, kreatywna. Fanka superbohaterów we wszystkich możliwych odsłonach. Uzdolniona muzycznie – w czasie wolnym rozwijam swoje umiejętności wokalne.

   

  Pani Beata

  Logopeda, neurologopeda

  Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia. Naukę kontynuowałam na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdologopedii i neurologopedii. Ukończyłam kursy z diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz z metod aktywizujących i uspołeczniających w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
  W naszym przedszkolu pracuję jako logopeda i neurologopeda z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

   

   

  Pani Magdalena J.

  Psycholog

  Od ponad 22 lat pracuję jako psycholog dziecięcy. Głównym miejscem mojej pracy jest szkoła podstawowa (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), jednak od prawie 14 już lat pracuję także z małymi dziećmi, prowadząc zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania.
  Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, dodatkowo szkoliłam się w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces (2-letnie studium w Warszawie). Uzyskałam też dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej (studia podyplomowe) oraz uprawnienia terapeuty: integracji międzypółkulowej, kinezjologii, stymulacji sensorycznej. Posiadam certyfikaty CTP uprawniające do globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnejgo metodą PEP-R; oraz KOPR i KOZE (Komlogo). W ciągu całej swojej drogi zawodowej odbyłam niezliczoną ilość szkoleń/warsztatów, które ciągle podnoszą moje kompetencje zawodowe i wzbogacają warsztat pracy.
  Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi zgadzam się z Paulo Coehlo: Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.

   

  Pani Krysia

  Pomoc nauczyciela

   

  Pani Benia

  Pomoc nauczyciela

   

  Pani Marzena

  Nauczyciel j. angielskiego

  Jestem absolwentką studiów licencjackich z języka angielskiego, posiadam również certyfikat językowy FCE. Od kilku lat uczę języka angielskiego.

   

  Pani Teresa N.

  Katechetka

   

   

  Pani Ania G.

  Pracownik biurowy

  Zajmuję się przedszkolną stroną internetową.

  Pomagam także przy współpracy z cateringiem przy tworzeniu menu, zamawianiu posiłków i odliczaniu kosztów za nieobecności.