Cennik


Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 

Wpisowe – 200 zł – to jednorazowa opłata bezzwrotna, wpłacana w momencie zapisywania dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce. Wpisowe jest przeznaczone na zakup materiałów: bloki, kredki, plastelina, farby itp.
Opłata coroczna150 zł –   jest przeznaczona na zakup materiałów (w pierwszym roku opłatę zastępuje wpisowe).
Czesne350 zł – jest to opłata comiesięczna

 

Czesne jest opłatą stałą, niezależną od frekwencji dziecka w placówce.

W ramach czesnego oferujemy wszystkie zajęcia zgodne z ofertą Przedszkola Integracyjnego Słoneczko:

– realizację wszystkich obszarów edukacyjnych podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach zajęć podstawowych
– zajęcia z języka angielskiego oraz niemieckiego
– zajęcia z pedagogiki Montessori
– zajęcia przyrodnicze wg programu autorskiego dla grupy IV
– zajęcia podróżnicze wg programu autorskiego dla grupy III
– zajęcia z rytmiki
– spotkania z ciekawymi ludźmi
– uroczystości przedszkolne typu: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołaj, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – edukacja, terapia i wyżywienie bezpłatne.

Powyższe kwoty nie będą zawierały opłaty za całodniowe wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe spoza zajęć dodatkowych wymienionych w umowie o świadczenie usług oraz opłat za wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Zwyżki w comiesięcznych opłatach związanych z wyżywieniem:
– w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie

Zniżki w comiesięcznych opłatach:
– rodzeństwo w przedszkolu – na pierwsze i drugie dziecko kwota zostaje ustalona indywidualnie z dyrekcją,
– nieobecność spowodowana chorobą przez ponad miesiąc

W razie nieobecności istnieje również możliwość odliczenia kosztów wyżywienia.
Należy zgłosić nieobecność w formie sms-a do pani Ani (numer dostępny w przedszkolu i na stronie w zakładce „Kontakt”) najpóźniej do godz.7:00 danego dnia.
Inne formy powiadomień (telefoniczna, za pomocą maila, FB, osobista albo na inny numer telefonu) mogą nie zostać wzięte pod uwagę ze względu na określony sposób prowadzenia dokumentacji. Istnieje również ryzyko nie przekazania takiej informacji na czas.
W przypadku zgłoszeń po godz 7:00 nie będzie możliwości odwołania dziennego posiłku na dany dzień.
Bardzo prosimy rodziców o jak najbardziej precyzyjne informacje dotyczące nieobecności i długości jej trwania.

Opłaty dodatkowe:
– składka na ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2017/2018
– komplet podręczników do nauki języka angielskiego dla grupy 5,6-latków
– komplet pakietów edukacyjnych dla grupy 4,5,6-latków

Wszystkich Rodziców prosimy o dokonywanie comiesięcznych opłat (opłata stała, wyżywienie) związanych z pobytem dziecka w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczko”.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczko”
Ul. Tkacka 7, 43-200 Pszczyna
Nazwa Banku: ING
Numer konta: 32 1050 1315 1000 0092 0914 4170