Organizacja przedszkola

 • Godziny otwarcia przedszkola

  Zapewniamy opiekę w godzinach od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku.
  Bardzo prosimy, by przyprowadzać dzieci do placówki najpóźniej do godziny 8:30.

  Przyprowadzanie i odbieranie z przedszkola

  Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym, ustala się następujące godziny przyprowadzania i odbierania dzieci:

  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30.
  Odbieranie dzieci najpóźniej do godziny 16.30.

  Informujemy Rodziców, że w związku z odpowiedzialnością nauczyciela przedszkola za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu do momentu odebrania dziecka przez Rodzica lub inną wskazaną osobę pełnoletnią – udzielenie pełnomocnictwa do odbierania małoletniego dziecka przez małoletnie rodzeństwo jest bezskuteczne i nie może być podstawą do wydania dziecka. Powyższe uwagi dotyczą także osoby uprawnionej do odebrania dziecka, a budzącej uzasadnione podejrzenie, iż w chwili odbioru może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  Odpoczynek

  W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie dostosowanej do ich wieku i dostrzeżonych potrzeb.
  Pora odpoczynku przewidziana jest w najmłodszych grupach po obiedzie.
  Odpoczynek na leżaczkach przewidujemy tylko dla dzieci, które tego potrzebują, jednym słowem dla chętnych z oddziału I.
  Dzieci z pozostałych oddziałów odpoczywają wówczas przy muzyce relaksacyjnej albo bajkach czytanych przez nauczycieli.
  Proszę pamiętać, iż odpoczynek na leżaku niekoniecznie oznacza sen – dla tych podopiecznych, którzy nie mają w tym czasie potrzeby snu, jest to po prostu czas relaksu. 🙂

  Spacery

  Spacery przewidziane są na każdy dzień, jednak pozostają – z oczywistych względów – w ścisłej zależności od pogody i innych okoliczności (imprezy przedszkolne oraz sytuacja epidemiczna).
  Przedszkole dysponuje ogródkiem z placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia spełniające ścisłe normy jakości. Jest to teren bezpieczny (ogrodzony i zamknięty), przeznaczony tylko do dyspozycji naszej placówki.

  Wyprawka dla dzieci powinna zawierać:
  • podpisane kapcie
  • bluzeczkę, spodnie i majteczki w woreczku (na zmianę – na tzw. „wszelki wypadek”)
  • opakowanie chusteczek higienicznych; opakowanie chusteczek nawilżanych
  • poduszeczkę i kocyk do leżakowania (w materiałowym worku)
  • wygodny strój do odpoczynku na leżaczku (dla dzieci z oddziału I)
  • ryzę kartek A4