Pedagogika Montessori - list do Rodziców

lipca 09, 2015
 • Drodzy Rodzice!
  W zeszłym roku rozpoczęliśmy niezwykłą przygodę, jaką są spotkania z pedagogiką Marii Montessori. Mówiąc rozpoczęliśmy, mam na myśli siebie, Wasze Dzieci, Was samych oraz Panie, które każdego dnia spotykacie w Przedszkolu Słoneczko.
  Nasze spotkania są niezwykłą przygodą dzięki wspaniałej osobie, jaką była Maria Montessori, włoska lekarka, pedagog. Jest ona uznawana za prekursorkę pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której centrum znajduje się dziecko, jego indywidualne potrzeby i możliwości. Wierzyła, że każde dziecko posiada ogromne możliwości intelektualne i rozwojowe. Potrzebuje tylko czasu oraz odpowiednio przygotowanego otoczenia, aby mogło w pełni rozwijać swój potencjał.
  Pedagogika Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego, intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, fizycznego rozwoju. W naturalny sposób wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Uczy się szacunku do siebie oraz innych osób. Przygotowuje dziecko do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości. Dzięki temu w dorosłym życiu każde z nich ma szansę być osobą otwartą, pewną siebie, ciekawą życia.
  Opierając się na założeniach Marii Montessori w czasie zajęć stosujemy zasadę szacunku, akceptacji i wolności. Pamiętamy, że
  Zarówno dziecko, jak i jego praca powinny być uszanowane,
  Dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki,
  Dziecko uczy się całym ciałem,
  Dziecko uczy się przez aktywną pracę, przez własne doświadczanie,
  Dziecko samo wybiera zadania spośród wcześniej zaproponowanych przez nauczyciela,
  Środowisko powinno być tak przygotowane, aby dziecko mogło się swobodnie poruszać i aby miało poczucie własnej wartości,
  Nauczyciel pełni funkcję promotora, który wspomaga dziecko w jego rozwoju,
  Kształcenie jest przesycone ideami pokojowymi i szczególną troską o środowisko, w którym żyjemy
  Początkowo nasze działania skupiają się wokół ćwiczeń praktycznych dnia codziennego oraz kształcenia zmysłów.
  Ćwiczenia praktycznego dnia odpowiadają naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest aktywne, powtarzające się działanie. Służą wspieraniu dziecka w nauce samodzielności i niezależności. Mają one związek z pielęgnacją własnej osoby, otoczenia oraz wzmacnianiem więzi społecznych.
  Ćwiczenia sensoryczne mają wspierać rozwój dziecka, pobudzać podstawowe funkcje umysłu, jak: rozpoznawanie, rozróżnianie, abstrahowanie, szeregowanie, klasyfikowanie. Kształcenie zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch odbywa się poprzez odpowiednio dobrany materiał rozwojowy, który rozwija wrażliwość w tej dziedzinie, angażuje do działania, odpowiada zainteresowaniom dzieci, pobudza samodzielność.
  Zapraszamy do obserwowania Dziecka, wspierania Dziecka, wsłuchiwania się w Jego potrzeby.
  Ania M. z Pedagogami Przedszkola Słoneczko

Zdrowe odżywianie jest dla nas ważne!Rok 2014/2015 – wspomnienia