Projekty realizowane w naszym przedszkolu

 • Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu.

  Nasze przedszkole realizuje wiele ciekawych projektów edukacyjnych.
 • Obecnie w naszym przedszkolu realizujemy następujące projekty:

 • "Dzieci uczą rodziców"

  Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

  Dzieci – ze swej natury – są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych dla ich prawidłowego rozwoju poznawczego pytań. Dlatego też tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się m. in. jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, a także podczas korzystania z Internetu czy też w czasie zimowego lub wakacyjnego wypoczynku.
  Ekologia? To też bardzo ważna sprawa! Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób należy poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem.
  Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, o czym nasi najmłodsi również powinni się dowiedzieć w jak najbardziej przystępnej dla nich formie. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie dowie się, jak ćwiczyć, by wzmacniać swój organizm i uniknąć przy tym kontuzji.

  W ramach tej akcji nasze Przedszkole otrzymuje atrakcyjne materiały pomocne przy prowadzeniu zajęć, a także specjalne zadania do wykonania przez najmłodszych.

  "Czyściochowe Przedszkole"

  „Czyściochowe Przedszkole” to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest wspomaganie środowisk wychowawczych w realizowaniu edukacji prozdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz skuteczne motywowanie najmłodszych do codziennej dbałości o higienę (w możliwie szerokim ujęciu – higiena bowiem to także zdrowy styl życia – właściwe odżywianie, relaks, ruch i szereg związanych z tym zachowań prozdrowotnych).

  Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie.
  Dobrych nawyków – także higienicznych – uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, z pewnością zaprocentuje w dorosłym życiu.

  "Pyszny sposób na nudę, czyli... przedszkolna książka kucharska"

  Celem Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska” jest promowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci przedszkolnych. Ucząc smaków poprzez próbowanie, eksperymentowanie i samodzielne przygotowywanie posiłków podnosimy prozdrowotną świadomość dzieci, co stanowi jeden z istotnych elementów profilaktyki otyłości oraz – w dalszej perspektywie – licznych, niebezpiecznych schorzeń z nią związanych.

  W ramach tego programu odbywają się atrakcyjne zajęcia i warsztaty kulinarne dla najmłodszych.

  "Zdrowo i Sportowo"

  Ta interesująca akcja o zasięgu ogólnopolskim, skierowana do nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci młodszych (0d 3 do 10 lat) ma na celu promowanie tak ważnej dla zdrowia tej grupy odbiorców, a często dziś zaniedbywanej aktywności fizycznej. Uświadomienie dzieciom, że odpowiedni do wieku i kondycji ruch prowadzi do trwałego, szeroko pojętego dobrostanu, jest niezwykle ważnym zadaniem, wpisującym się zresztą w aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  Materiały edukacyjne wykorzystywane w tym projekcie w głównej mierze dotyczą atrakcyjnych, starannie wyselekcjonowanych zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

  "Technikoludek - czyli przedszkolak w świecie technologii"

  Niezwykle ciekawy ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat wszechobecnej technologii, to zaś za pomocą atrakcyjnych zajęć kształtujących nabywanie kompetencji informatycznych, logicznych, naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.

  Oprócz powyższego realizacja tego programu przyczynia się do rozwijania szeroko pojętej kreatywności u najmłodszych, a także do poprawy ich bezpieczeństwa w stechnicyzowanym świecie.

  "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

  Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to projekt, w ramach którego staramy się zaszczepić w najmłodszych zamiłowanie do czytelnictwa. Mimo (nad)obecności wielu różnorodnych bodźców w dzisiejszym, zdominowanym przez hipermedia świecie, książka nadal jawi się jako nieoceniony (i często niedoceniony) przyjaciel, który – jak żaden inny środek – rozwija wyobraźnię.

  Realizując założenia opisywanej akcji nauczyciele i rodzice (których serdecznie zapraszamy do takiej współpracy) czytają dzieciom starannie wyselekcjonowane, najbardziej wartościowe książki.
  Każde tego rodzaju zajęcia są w naszej placówce bardzo uroczyście celebrowane i cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

  "SensoSmyki"

  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki” ma na celu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym oraz ich wychowawcom i rodzicom wartościowych inspiracji i narzędzi ułatwiających polisensoryczne (czyli wielozmysłowe) odkrywanie i poznawanie otaczającego świata.
  Zajęcia te korzystnie wpływają na harmonijną pracę układu nerwowego najmłodszych poprzez odpowiednią stymulację zmysłów, a także wspierają rozwój mowy.

  „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – matematyczne zmagania bazgrołków”

  Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – matematyczne zmagania Bazgrołków” jest odpowiedzią na dostrzeżone w trakcie długotrwałej obserwacji aktualne potrzeby dzieci.
  Jego celem jest rozwijanie u przedszkolaków i najmłodszych uczniów niezwykle ważnych w dalszej karierze szkolnej (i pozaszkolnej) kompetencji kluczowych z obszaru matematyki, która – jak pokazuje praktyka – nie tylko nie musi być nudna, ale może (i powinna) być okazją do naprawdę dobrej i twórczej zabawy!