Terapia logopedyczna - ogłoszenie

października 09, 2017

Informujemy, że nasze przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 podjęło współpracę z logopedą – panią Martą.

W dniu 12 października 2017r. w godzinach od 12.30 do 16.30 odbędzie się test przesiewowy dla dzieci zapisanych przez rodziców na diagnozę logopedyczną w nowym roku szkolnym.

Rodziców, którzy nie zapisali jeszcze do tej pory swoich dzieci, a chcą, by dziecko przeszło diagnozę logopedyczną, prosimy o wpisanie dziecka na listę u nauczycieli prowadzących grupę. Opłata za test przesiewowy wynosi 20zł.  Kwotę za badanie prosimy uiścić na konto przedszkola niezwłocznie po badaniu.

Lista dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym wraz z godziną przyjęcia przez panią logopedę dostępna jest w placówce.

Informujemy, że dzieci na podstawie wykonanego przez logopedę testu przesiewowego zostaną zakwalifikowane do terapii logopedycznej w roku szkolnym 2017/2018.

Dyżury logopedy, w trakcie których będą mogli być obecni rodzice w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w środy i czwartki w godzinach od 14.30 do 16.30. Terapia z jednym dzieckiem trwa 30 minut, a koszt jednego spotkania to 20 zł.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 będą korzystać z terapii logopedycznej, proszeni są o przygotowanie zeszytu 32 kartkowego w kratkę, do którego logopeda po każdej wizycie będzie wpisywać zalecenia do dalszych ćwiczeń dziecka z rodzicem w domu.

Jednoczenie informujemy, że efekty terapii zależą przede wszystkim od dalszej pracy dziecka z rodzicem wg zaleceń i wskazówek logopedy.

 

Odwołane zajęcia z rytmikiZajęcia z religii – ogłoszenie