Terapie specjalistyczne w naszej placówce

 • Terapie specjalistyczne w naszym przedszkolu

  Nasze przedszkole zapewnia zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Nasi specjaliści, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

 • pani Patrycja P. - koordynator zespołu, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z diagnozą i terapią, a także oligofrenopedagogikę. Jest również absolwentką kursów arteterapii oraz propedeutycznego kursu pedagogiki Montessori. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W naszej placówce poza prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi, pani Patrycja nadzoruje cały zespół terapeutyczny.

  pani Anna M. - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie surdopedagogiki, a także terapię pedagogiczną z oligofrenopedagogiką. Obecnie kształci się z Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz z zajęć z elementami arteterapii. Organizuje również warsztaty edukacyjne z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej dla rodziców i opiekunów. Opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzi zajęcia z pedagogiki Montessori, zajmuje się również zaburzeniami Integracji Sensorycznej oraz zaburzeniami w spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. W naszym przedszkolu jest odpowiedzialna za prowadzenie terapii pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  pani Paulina - oligofrenopedagog, terapeuta

  Ukończyła pedagogikę, oligofrenopedagogikę, a także terapii pedagogicznej i rewalidacyjnej. Obecnie kształci się z zakresu Integracji Sensorycznej. Pracuje jako oligofrenopedagog i nauczyciel wspomagający. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej oraz socjoterapii.

  pani Izabela - neurologoedia
  pani Aleksandra M. - psycholog, terapeuta SI
  pani Magdalena - fizjoterapeuta

  Absolwentka AWF na kierunku wychowanie fizyczne i fizykoterapia. Od wielu lat pracuje jako fizjoterapeuta, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  pani Aleksandra M.-D. - terapeuta SI
  pani Joanna - tyflopedagog
  pani Marta - logopeda