Terapie specjalistyczne w naszej placówce

 • Terapie specjalistyczne w naszym przedszkolu

  Nasze przedszkole zapewnia zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Nasi specjaliści prowadzą zajęcia dla dzieci z orzeczeniem w zakresie:

  • terapii logopedycznej
  • rehabilitacji
  • zajęć rewalidacyjnych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • porad i konsultacji psychologicznych
  • wczesnego wspomagania rozwoju
 • Nasze gabinety, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem:

  • gabinet do pracy z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem
  • gabinet do terapii pedagogicznej, terapii ręki, terapii zwiększającej kompetencje społeczno-emocjonalne
  • gabinet do rehabilitacji oraz zajęć z integracji sensorycznej SI