fbpx

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

stycznia 13, 2021
Szanowni Państwo!
        Choć trudny dla nas wszystkich okres pandemii Covid-19, który przyniósł dezorganizację rozmaitych sfer życia, wciąż trwa, staramy się jednak – śledząc z uwagą sytuację epidemiczną w kraju oraz wskazania kompetentnych organów państwowych – powoli powracać do utęsknionego stanu „normalności”. W związku z tym mamy dla Państwa kilka ważnych informacji:
  • uprzejmie informujemy, iż zebranie podsumowujące pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 08. II 2021 (poniedziałek) o godz. 16.00 w naszym Przedszkolu, czyli stacjonarnie – w kontakcie, w formie tzw. tradycyjnej, jednak z zachowaniem wszystkich niezbędnych, a wynikających z panującej sytuacji epidemicznej środków ostrożności (oraz z poszanowaniem stosownych procedur); oznacza to, iż chętni (i zdrowi:))) Rodzice spotkają się z Wychowawcami właściwych grup, nie będzie natomiast części wspólnej – przeznaczonej dla wszystkich; bardzo prosimy, by nie zapomnieć o właściwie założonej maseczce ochronnej, dezynfekcji rąk oraz o konieczności utrzymywania odpowiedniego dystansu pomiędzy Uczestnikami zebrania; prosimy też, aby – tam, gdzie to możliwe – w zebraniu uczestniczył tylko jeden Rodzic danego Dziecka;
  • wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mając na względzie w szczególności potrzeby emocjonalne Dzieci najmłodszych, od najbliższego poniedziałku – tj. od 18. I 2021 r. – wznawiamy możliwość towarzyszenia Dziecku w szatni przez (wyłącznie)  jednego z Rodziców lub Opiekunów podczas przyprowadzania do Przedszkola – prosimy jednak, by pamiętać, iż przy tej okazji jednorazowo będziemy wpuszczać nie więcej, niż cztery osoby dorosłe; jeśli zatem liczba ta osiągnie maksimum (4), wszyscy pozostali, którzy pragną towarzyszyć swoim Pociechom podczas przebierania, będą musieli poczekać – w związku z powyższym bardzo prosimy o dwustronną wyrozumiałość (zatem czekających o cierpliwość, a tych, którzy już weszli, o sprawną pomoc Najmłodszym); oczywiście, wszystkich wchodzących obowiązują poprawnie nałożone maseczki, dezynfekcja rąk i konieczność utrzymania stosownego dystansu; prosimy też, by – celem zminimalizowania ryzyka transmisji koronawirusa –  Rodzice nie wprowadzali Dzieci bezpośrednio do sal, lecz przebraną (i należycie wytuloną:))) Pociechę przekazywali Pracownikowi Dyżurnemu; równocześnie sugerujemy, aby w przypadku tych Dzieci, które zdążyły się już przyzwyczaić do pewnej samodzielności podczas przyprowadzania (czyli do pożegnania przed drzwiami placówki) nie zmieniać już ustalonej (i dobrze tolerowanej) rutyny – większa niezależność emocjonalna Dziecka z pewnością przyczyni się do jego szkolnego sukcesu:)))
  • biorąc pod uwagę liczne absencje chcielibyśmy także w najbliższym czasie uruchomić cykliczne, krótkie zajęcia online dla wszystkich Nieobecnych – ich celem będzie przede wszystkim podtrzymanie więzi emocjonalnej z Wychowawcą (co powinno złagodzić stres adaptacyjny po powrocie do Przedszkola), podniesienie komfortu psychicznego Dziecka chorego/niedomagającego oraz dostarczenie dodatkowych inspiracji do samodzielnej pracy w domu – o szczegółach poinformujemy podczas zebrania, a także w osobnej wiadomości oraz na stronie internetowej (zachęcamy do śledzenia naszych aktualności).
      Życzymy Państwu, by rozpoczęty niedawno rok 2021 okazał się dla wszystkich pomyślny, zdrowy i normalny:))) Czekamy na Was:)))
Zajęcia w grupie Tygrysków – listopad-grudzieńZajęcia z tablicą multimedialną