Zajęcia dodatkowe

 • Niepubliczne przedszkole integracyjne Słoneczko.

  Przedszkole Słoneczko pragnie dołożyć wszelkich starań, aby urozmaicić ofertę edukacyjną dla dzieci.
 • Na ten moment w naszej placówce odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z języka angielskiego

  Dzieci uczą się języków w najlepszy sposób czyli poprzez zabawę. Zabawa zawsze rozpoczyna się i kończy piosenką. W trakcie zajęć nauczyciele grają z dziećmi w związane z tematem gry w języku angielskim, wprowadzając nowe i utrwalając już poznane słowa. Dzieci uczą się słów z kart obrazkowych i otoczenia.
  Zajęcia z podziałem na grupy prowadzone są dwa razy w tygodniu w środy i piątki.
  Za przebieg zajęć i opiekę nad dziećmi odpowiedzialna jest pani Marzena.

  Zajęcia z języka niemieckiego

  Dzieci uczą się języków w najlepszy sposób czyli poprzez zabawę. Zabawa zawsze rozpoczyna się i kończy piosenką. W trakcie zajęć nauczyciele grają z dziećmi w związane z tematem gry w języku niemieckim, wprowadzając nowe i utrwalając już poznane słowa. Dzieci uczą się słów z kart obrazkowych i otoczenia.
  Zajęcia z podziałem na grupy odbywają raz w tygodniu w czwartek.
  Za przebieg zajęć i opiekę nad dziećmi w tym czasie odpowiedzialna jest pani Kasia.

  Zajęcia „Słoneczka bliżej przyrody”

  Podczas zajęć dzieci uczą się szacunku dla przyrody i poszerzają swoją świadomość ekologiczną. Nauczyciel pod czas zajęć uświadamia dzieciom, że kochać przyrodę to brać odpowiedzialność za jej los i traktować ją jak przyjaciela. Zajęcia skupiają się na:
  •uświadamianiu, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, a wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska,
  •uwrażliwianiu dzieci na zachowanie czystości w otoczeniu, pogłębianiu wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi,
  •uświadamianiu, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia,
  •kształtowaniu postawy świadomego konsumenta,
  •rozwijaniu aktywnych form wypoczynku na łonie natury, poznawaniu pięknych i ciekawych miejsc w najbliższej okolicy.

  Zajęcia organizowane są w grupie IV i odbywają się raz w miesiącu według harmonogramu (najczęściej druga środa miesiąca).
  Za przebieg zajęć i opiekę nad dziećmi odpowiedzialna jest pani Kasia.

  Zajęcia z pedagogiki Montessori

  Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom i rodzicom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu.
  Rolą nauczyciela czy rodzica jest obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny.
  Z młodszymi dziećmi, nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

  Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu według harmonogramu.

  Zajęcia podróżnicze

  Zajęcia edukacyjno-podróżnicze organizowane są w grupie III i odbywają się raz w miesiącu według harmonogramu (najczęściej druga środa miesiąca).
  Za przebieg zajęć odpowiedzialna jest pani Patrycja M.

  Rytmika

  Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające z podziałem na grupy odbywają się w środy w godz. 13.30-15.30.

  Gimnastyka ogólnorozwojowa

  Zajęcia ogólnorozwojowe dla naszych przedszkolaków mają charakter zabaw ruchowych, prostych ćwiczeń i gier. Mają na celu poprawienie kondycji fizycznej dzieci, a tym samym odporności naszych przedszkolaków oraz wzbudzenie w nich zainteresowania ruchem, sportem i zdrowym stylem życia.

  Zajęcia z podziałem na grupy odbywają raz w tygodniu w piątek.
  Za przebieg zajęć odpowiedzialny jest pan Mateusz.

  Zajęcia kulinarne z dietetykiem
 • Ponadto chętni mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

 • Religia

  Zajęcia z religii odbywać się będą w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do 8:30.

  Rodziców dzieci z rocznika 2011 i 2012, którzy chcą, aby dziecko uczestniczyło w lekcjach religii, prosimy o podpisanie zgody u nauczycieli prowadzących grupę III oraz IV.

  Aikido

  Nasze przedszkole podjęło współpracę z klubem Silesian Aikido, który prowadzi zajęcia z Aikido na podstawie indywidualnych umów z rodzicami.
  Zajęcia dla chętnych odbywają się w każdy poniedziałek.
  Szczegóły u pani dyrektor Patrycji.

  Szkółka szachowa

  Nasze przedszkole nawiązało współpracę z Panem Piotrem, który prowadzi szkółkę szachową w ramach indywidualnych umów z rodzicami.
  Zajęcia dla chętnych odbywają się w każdy poniedziałek.
  Szczegóły u pani dyrektor Patrycji.

 • Nasza placówka zapewnia także zajęcia specjalistyczne: