Zajęcia dodatkowe

 • Niepubliczne przedszkole integracyjne Słoneczko.

  Przedszkole Słoneczko pragnie dołożyć wszelkich starań, aby urozmaicić ofertę edukacyjną dla dzieci.
 • W ramach czesnego oferujemy wszystkie zajęcia zgodne z ofertą Przedszkola Integracyjnego Słoneczko:

 • Zajęcia z języka angielskiego

  Dzieci uczą się języków w najlepszy sposób czyli poprzez zabawę. Zabawa zawsze rozpoczyna się i kończy piosenką. W trakcie zajęć nauczyciele grają z dziećmi w związane z tematem gry w języku angielskim, wprowadzając nowe i utrwalając już poznane słowa. Dzieci uczą się słów z kart obrazkowych i otoczenia.
  Zajęcia z podziałem na grupy prowadzone są dwa razy w tygodniu w środy i piątki.
  Za przebieg zajęć i opiekę nad dziećmi odpowiedzialna jest pani Marzena.

  Zajęcia z języka migowego "Migamy z kotką Migotką"
  Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność motoryczną ręki
  Zajęcia z pedagogiki Montessori

  Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom i rodzicom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu.
  Rolą nauczyciela czy rodzica jest obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny.
  Z młodszymi dziećmi, nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

  Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu według harmonogramu.

  Gry i zabawy matematyczne
  Rytmika

  Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające z podziałem na grupy odbywają się w środy w godz. 13.30-15.30.

  Gimnastyka ogólnorozwojowa

  Zajęcia ogólnorozwojowe dla naszych przedszkolaków mają charakter zabaw ruchowych, prostych ćwiczeń i gier. Mają na celu poprawienie kondycji fizycznej dzieci, a tym samym odporności naszych przedszkolaków oraz wzbudzenie w nich zainteresowania ruchem, sportem i zdrowym stylem życia.

  Zajęcia z podziałem na grupy odbywają raz w tygodniu w piątek.
  Za przebieg zajęć odpowiedzialny jest pan Mateusz.

  Zajęcia kulinarne z dietetykiem
  Spotkania z ciekawymi ludźmi
  Uroczystości przedszkolne

  Organizujemy uroczystości m.in. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka i wiele innych.

 • Nasza placówka zapewnia zajęcia z dziećmi w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.