Zapisy

Zapisy dzieci do naszego przedszkola trwają przez cały rok. 

Nasi wychowankowie mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok.

Opłata jednorazowa na utrzymanie miejsca w przedszkolu w danym roku szkolnym dla nowych dzieci wynosi 200 zł.
Dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu opłata jednorazowa na utrzymanie miejsca w placówce wynosi 150 zł.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczko”
Ul. Tkacka 7, 43-200 Pszczyna
Nazwa Banku: ING Bank Śląski
Numer konta: 32 1050 1315 1000 0092 0914 4170

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 2,5-6 lat.
Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej placówki, prosimy o wypełnienie i dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.

***

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczko” jest przedszkolem trzyoddziałowym. W jednym z oddziałów realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Mamy też oddział specjalny – mało liczny (do 5 osób).

Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. 

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z rytmiki, j. angielskiego, zajęcia przyrodnicze, zajęcia podróżnicze, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, zajęcia kulinarne, zajęcia umuzykalniające i inne.

W przedszkolu po uzgodnieniu z dyrektorem możliwe są różne zajęcia dodatkowe.

Zajęcia specjalistyczne w naszym przedszkolu:
terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia ręki i inne zajęcia dla dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju).

Wysokość miesięcznej opłaty stałej – 390 zł
Powyższa kwota nie zawiera opłaty za całodniowe wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe płatne, a także oraz opłat za wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – edukacja, terapia i wyżywienie bezpłatne (szczegółowe informacje związane ze zwolnieniem dziecka z opłaty za wyżywienie dostępne są u dyrektora przedszkola).

Zwiększenie kwoty miesięcznej opłaty związanej z wyżywieniem:
– w przypadku indywidualnej diety – kwota ustalana indywidualnie.

Zmniejszenie kwoty miesięcznych opłat:
– możliwość odliczenia kosztów wyżywienia w przypadku zgłoszenia nieobecności do godz.7:00 danego dnia
(za pomocą sms-a na nr 511 526 711)

Opłaty dodatkowe:
– składka na ubezpieczenie NNW dziecka,
– komplet podręczników do nauki języka angielskiego dla grupy 5,6-latków,
– komplet pakietów edukacyjnych dla grupy 4,5,6-latków,
– komplet podręczników do religii.

Więcej szczegółów w zakładce CENNIK – KLIKNIJ TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zapraszamy!

Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” prosimy składać w przedszkolu od poniedziałku do piątku – lub drogą mailową na adres: sloneczkopszczyna@gmail.com