Zapisy

Zapisy dzieci do naszego przedszkola trwają przez cały rok. 

Nasi wychowankowie mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok.
Warunkiem przyjęcia dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola jest opłata wpisowa 200 zł wpłacona na konto przedszkola.
W przypadku dzieci kontynuujących naukę opłata wpisowa wynosi 150 zł.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczko”
Ul. Tkacka 7, 43-200 Pszczyna
Nazwa Banku: ING Bank Śląski
Numer konta: 32 1050 1315 1000 0092 0914 4170

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 2,5-6 lat.
Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej placówki, prosimy o wypełnienie i dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.

***

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczko” jest przedszkolem trzyoddziałowym. W jednym z oddziałów realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Mamy też oddział specjalny – mało liczny (do 5 osób).

Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. 

Zajęcia dodatkowe zawarte w pakiecie (bezpłatne):
rytmika, j. angielski, zajęcia przyrodnicze, zajęcia podróżnicze, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, zajęcia kulinarne, zajęcia umuzykalniające i inne.

Zajęcia dodatkowe płatne:
Aikido, kącik szachowy

Zajęcia specjalistyczne w naszym przedszkolu:
terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia ręki i inne zajęcia dla dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju).

Wysokość miesięcznej opłaty stałej – 350 zł
Powyższa kwota nie zawiera opłaty za całodniowe wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe płatne (spoza zajęć dodatkowych wymienionych w umowie o świadczenie usług) oraz opłat za wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – edukacja, terapia i wyżywienie bezpłatne (szczegółowe informacje związane ze zwolnieniem dziecka z opłaty za wyżywienie dostępne są u dyrektora przedszkola).

Zwiększenie kwoty miesięcznej opłaty związanej z wyżywieniem:
– w przypadku indywidualnej diety – kwota ustalana indywidualnie.

Zmniejszenie kwoty miesięcznych opłat:
– możliwość odliczenia kosztów wyżywienia w przypadku zgłoszenia nieobecności do godz.7:00 danego dnia
(za pomocą sms-a na nr 511 526 711)

Opłaty dodatkowe:
– składka na ubezpieczenie NNW dziecka,
– komplet podręczników do nauki języka angielskiego dla grupy 5,6-latków,
– komplet pakietów edukacyjnych dla grupy 4,5,6-latków,
– komplet podręczników do religii.

Więcej szczegółów w zakładce CENNIK – KLIKNIJ TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zapraszamy!

Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” prosimy składać w przedszkolu od poniedziałku do piątku – lub drogą mailową na adres: sloneczkopszczyna@gmail.com