Zapisy

W dniu 01.03.2019r. rusza nabór dzieci na nadchodzący rok szkolny 2019/2020.

DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie mają pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok.
Warunkiem przyjęcia dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola jest:
• deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu (deklaracje są dostępne u nauczycieli)
• opłata wpisowa 150zł płatna do 30.04.2019r. na konto przedszkola.

REKRUTACJA NOWYCH DZIECI

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do naszej placówki na rok szkolny 2018/2019.
Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej placówki, prosimy o wypełnienie i dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.

***

W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Słoneczko będą funkcjonować 4 oddziały przedszkolne, w tym oddział zerowy (w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne).

Ilość miejsc w poszczególnych grupach w roku szkolnym 2019/2020:
• Oddział 2,5-latków i 3-latków – do 20-stu wychowanków
• Oddział 4-latków – do 15-stu wychowanków
• Oddział 5-latków – do 14-stu wychowanków
• Oddział 6-latków (tzw. „zerówka”) – do 20-stu wychowanków

Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020:
rytmika, j. angielski, aikido (dodatkowo płatne), kącik szachowy (dodatkowo płatne), zajęcia przyrodnicze, zajęcia podróżnicze, zajęcia z pedagogiki Montessori, zajęcia kulinarne, zajęcia umuzykalniające i inne.

Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020:
terapia logopedyczna, w razie potrzeby: terapia pedagogiczna, terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, WWR.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2019/2020 – 350 zł

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera – edukacja, terapia i wyżywienie bezpłatne (szczegółowe informacje związane ze zwolnieniem dziecka z opłaty za wyżywienie dostępne są u dyrektora przedszkola).

Powyższe kwoty nie będą zawierały opłaty za całodniowe wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe spoza zajęć dodatkowych wymienionych w umowie o świadczenie usług oraz opłat za wycieczki i bilety do instytucji kulturalnych.

Zwyżki w comiesięcznych opłatach związanych z wyżywieniem:
– w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie

Zniżki w comiesięcznych opłatach:
– rodzeństwo w przedszkolu – na pierwsze i drugie dziecko kwota zostaje ustalona indywidualnie z dyrekcją,
– nieobecność spowodowana chorobą przez ponad miesiąc,
– możliwość odliczenia kosztów wyżywienia w przypadku zgłoszenia nieobecności do godz.7:00 danego dnia za pomocą sms-a pod wskazany numer telefonu

Opłaty dodatkowe:
– składka na ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2019/2020
– komplet podręczników do nauki języka angielskiego dla grupy 5,6-latków
– komplet pakietów edukacyjnych dla grupy 4,5,6-latków

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku 2019/2020:

• Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 01.03.2019r. do 30.04.2019 r., a także za zgodą dyrektora placówki w innym terminie.
• Karty zgłoszenia dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
• Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez dyrektora.
• O przyjęciu dziecka do placówki zawiadamia rodziców dyrektor przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zapraszamy!

Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” prosimy składać w okresie rekrutacji w przedszkolu od poniedziałku do piątku – lub drogą mailową na adres: sloneczkopszczyna@gmail.com